Skip to main content

Πολιτική απορρήτου

Σας ευχαριστούμε για το ενδιαφέρον σας στην ιστοσελίδα μας. Η προστασία του απορρήτου σας είναι πολύ σημαντική για εμάς. Παρακάτω σας ενημερώνουμε λεπτομερώς για τον τρόπο με τον οποίο χειριζόμαστε τα δεδομένα σας.

1 Δεδομένα πρόσβασης και φιλοξενία

Μπορείτε να επισκεφθείτε τον ιστότοπό μας χωρίς να δώσετε καμία προσωπική πληροφορία. Κάθε φορά που επισκέπτεστε έναν ιστότοπο, ο διακομιστής ιστού αποθηκεύει αυτόματα ένα λεγόμενο αρχείο καταγραφής διακομιστή, το οποίο περιέχει, για παράδειγμα, το όνομα του ζητούμενου αρχείου, τη διεύθυνση IP σας, την ημερομηνία και την ώρα του αιτήματος, τον όγκο των δεδομένων που μεταφέρονται, το πρόγραμμα περιήγησής σας, συμπεριλαμβανομένου του αριθμού έκδοσης και του παρόχου που το ζητά (δεδομένα πρόσβασης) και τεκμηριώνει το αίτημα.

Αυτά τα δεδομένα πρόσβασης αξιολογούνται αποκλειστικά με σκοπό τη διασφάλιση της απρόσκοπτης λειτουργίας του ιστότοπου και τη βελτίωση των υπηρεσιών μας. Σύμφωνα με το άρθρο 6 παρ. 1 S. 1 lit. f DSGVO, αυτό εξυπηρετεί την προστασία των έννομων συμφερόντων μας για την ορθή παρουσίαση της προσφοράς μας, τα οποία υπερτερούν των συμφερόντων μας στο πλαίσιο της στάθμισης των συμφερόντων. Όλα τα δεδομένα πρόσβασης διαγράφονται το αργότερο επτά ημέρες μετά το τέλος της επίσκεψής σας στον ιστότοπο.

Υπηρεσίες φιλοξενίας από τρίτο πάροχο

Στο πλαίσιο της επεξεργασίας για λογαριασμό μας, ένας τρίτος πάροχος μας παρέχει τις υπηρεσίες φιλοξενίας και προβολής του ιστότοπου. Αυτό εξυπηρετεί την προστασία των έννομων συμφερόντων μας για την ορθή παρουσίαση της προσφοράς μας, τα οποία υπερισχύουν από μια ισορροπία συμφερόντων. Όλα τα δεδομένα που συλλέγονται κατά τη διάρκεια της χρήσης αυτού του δικτυακού τόπου ή σε φόρμες που παρέχονται για το σκοπό αυτό στο ηλεκτρονικό κατάστημα, όπως περιγράφεται κατωτέρω, υποβάλλονται σε επεξεργασία στους διακομιστές της. Η επεξεργασία σε άλλους διακομιστές πραγματοποιείται μόνο εντός του πλαισίου που εξηγείται εδώ.

Αυτός ο πάροχος υπηρεσιών βρίσκεται σε χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου.

2. συλλογή και χρήση δεδομένων για την επεξεργασία συμβάσεων και κατά το άνοιγμα λογαριασμού πελάτη

Συλλέγουμε προσωπικά δεδομένα εάν μας τα παρέχετε οικειοθελώς στο πλαίσιο της παραγγελίας σας, όταν επικοινωνείτε μαζί μας (π.χ. μέσω φόρμας επικοινωνίας ή ηλεκτρονικού ταχυδρομείου) ή όταν ανοίγετε λογαριασμό πελάτη. Τα υποχρεωτικά πεδία επισημαίνονται ως τέτοια, διότι σε αυτές τις περιπτώσεις χρειαζόμαστε οπωσδήποτε τα δεδομένα για να διεκπεραιώσουμε τη σύμβαση ή να επεξεργαστούμε την επικοινωνία σας ή να ανοίξουμε έναν λογαριασμό πελάτη και δεν μπορείτε να ολοκληρώσετε την παραγγελία ή/και να ανοίξετε έναν λογαριασμό ή να στείλετε την επικοινωνία χωρίς την παροχή τους. Ποια δεδομένα συλλέγονται, μπορείτε να δείτε από τις αντίστοιχες φόρμες εισαγωγής. Χρησιμοποιούμε τα δεδομένα που παρέχετε σύμφωνα με το άρθρο 6 παράγραφος 1 εδάφιο 1 στοιχείο β DSGVO για τους σκοπούς της επεξεργασίας της σύμβασης και της διεκπεραίωσης των ερωτημάτων σας. Μετά την ολοκλήρωση της επεξεργασίας της σύμβασης ή τη διαγραφή του λογαριασμού πελάτη σας, τα δεδομένα σας θα περιοριστούν για περαιτέρω επεξεργασία και θα διαγραφούν μετά τη λήξη των περιόδων διατήρησης σύμφωνα με τη φορολογική και εμπορική νομοθεσία, εκτός εάν έχετε ρητά συναινέσει στην περαιτέρω χρήση των δεδομένων σας ή διατηρούμε το δικαίωμα να χρησιμοποιήσουμε δεδομένα πέραν αυτού, το οποίο επιτρέπεται από το νόμο και για το οποίο σας ενημερώνουμε στην παρούσα δήλωση. Η διαγραφή του λογαριασμού πελάτη σας είναι δυνατή ανά πάσα στιγμή και μπορεί να γίνει είτε στέλνοντας μήνυμα στην επιλογή επικοινωνίας που περιγράφεται παρακάτω είτε μέσω μιας λειτουργίας που παρέχεται για το σκοπό αυτό στο λογαριασμό πελάτη.

3. μεταφορά δεδομένων

Προκειμένου να εκπληρώσουμε τη σύμβαση σύμφωνα με το άρθρο 6 παράγραφος 1 σημείο 1 στοιχείο β) DSGVO, διαβιβάζουμε τα δεδομένα σας στη ναυτιλιακή εταιρεία που είναι επιφορτισμένη με την παράδοση, εφόσον αυτό είναι απαραίτητο για την παράδοση των παραγγελθέντων αγαθών. Ανάλογα με τον πάροχο υπηρεσιών πληρωμών που επιλέγετε κατά τη διαδικασία παραγγελίας, διαβιβάζουμε τα δεδομένα πληρωμής που συλλέγονται για τον σκοπό αυτό στο πιστωτικό ίδρυμα που έχει αναλάβει την πληρωμή και, κατά περίπτωση, σε παρόχους υπηρεσιών πληρωμών που έχουμε αναλάβει εμείς ή στην επιλεγμένη υπηρεσία πληρωμών. Σε ορισμένες περιπτώσεις, οι επιλεγμένοι πάροχοι υπηρεσιών πληρωμών συλλέγουν τα δεδομένα αυτά και οι ίδιοι, εάν δημιουργήσετε λογαριασμό σε αυτούς. Σε αυτή την περίπτωση, πρέπει να εγγραφείτε στον πάροχο υπηρεσιών πληρωμών με τα στοιχεία πρόσβασής σας κατά τη διαδικασία παραγγελίας. Εν προκειμένω, ισχύει η δήλωση προστασίας δεδομένων του εκάστοτε παρόχου υπηρεσιών πληρωμών.

Σε περίπτωση τιμολογίων για τα οποία έχει παρέλθει η προθεσμία πληρωμής, θα διαβιβάσουμε τα προσωπικά δεδομένα που έχουμε συλλέξει, καθώς και τα δεδομένα της σύμβασής σας, στην εταιρεία είσπραξης, προκειμένου να προστατεύσουμε τα συμφέροντά μας σύμφωνα με το άρθρο 6 παράγραφος 1 στ DSGVO.

4. Ταχυδρομική διαφήμιση και το δικαίωμά σας για αντίρρηση

Επιπλέον, διατηρούμε το δικαίωμα να χρησιμοποιούμε το όνομα και το επώνυμό σας καθώς και την ταχυδρομική σας διεύθυνση για δικούς μας διαφημιστικούς σκοπούς, π.χ. για να σας στέλνουμε ταχυδρομικώς ενδιαφέρουσες προσφορές και πληροφορίες σχετικά με τα προϊόντα μας. Αυτό εξυπηρετεί την προστασία των έννομων συμφερόντων μας για την αντιμετώπιση των πελατών μας με διαφημιστικό τρόπο σύμφωνα με το άρθρο 6 παρ. 1 S. 1 lit. f DSGVO.

Οι διαφημιστικές αποστολές παρέχονται στο πλαίσιο της επεξεργασίας για λογαριασμό μας από έναν πάροχο υπηρεσιών στον οποίο διαβιβάζουμε τα δεδομένα σας για το σκοπό αυτό. Μπορείτε να αντιταχθείτε στην αποθήκευση και τη χρήση των δεδομένων σας για τους σκοπούς αυτούς ανά πάσα στιγμή, στέλνοντας μήνυμα στην επιλογή επικοινωνίας που περιγράφεται παρακάτω.

5. συμμετοχή σε διαγωνισμούς

Όταν συμμετέχετε σε έναν από τους διαγωνισμούς μας, αποθηκεύουμε το όνομα, τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, τη διεύθυνση και, κατά περίπτωση, την ηλικία σας για τους σκοπούς της διεξαγωγής του διαγωνισμού και της αποστολής των βραβείων. Εάν δεν έχετε συναινέσει οικειοθελώς στη χρήση των δεδομένων σας για σκοπούς μάρκετινγκ, τα δεδομένα σας θα διαγραφούν μετά τη λήξη του διαγωνισμού, αλλά το αργότερο 6 μήνες μετά τη λήξη του διαγωνισμού. Εάν έχετε συναινέσει οικειοθελώς στη χρήση των δεδομένων σας για σκοπούς μάρκετινγκ, θα αποθηκεύσουμε τα δεδομένα σας για αόριστο χρονικό διάστημα προκειμένου να σας στείλουμε διαφημίσεις μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή ταχυδρομείου. Έχετε το δικαίωμα να αντιταχθείτε στη χρήση των δεδομένων σας για σκοπούς μάρκετινγκ ανά πάσα στιγμή. Έχετε επίσης το δικαίωμα ανά πάσα στιγμή να λάβετε δωρεάν πληροφορίες σχετικά με τα αποθηκευμένα δεδομένα, να τα διορθώσετε ή να τα διαγράψετε.

6 Λειτουργία αναζήτησης

Κατά τη χρήση της λειτουργίας αναζήτησης στον ιστότοπό μας, αποθηκεύονται οι όροι αναζήτησης που εισάγονται, οι ρυθμίσεις αναζήτησης, ο χρόνος της αναζήτησης, η ανώνυμη διεύθυνση IP σας (συντομευμένη από τις δύο τελευταίες σειρές, π.χ. 192.168.0.0) και ο αριθμός των αποτελεσμάτων αναζήτησης που βρέθηκαν. Αυτό χρησιμοποιείται για την εσωτερική αξιολόγηση των όρων αναζήτησης και του ιστορικού αναζήτησης, προκειμένου να βελτιωθεί περαιτέρω ο ιστότοπός μας.

7. περιεχόμενο από τρίτους

Ορισμένες από τις σελίδες μας περιέχουν στοιχεία που παρέχονται από τρίτους παρόχους. Αυτοί οι πάροχοι αποθηκεύουν δεδομένα, όπως διευθύνσεις IP, στους διακομιστές τους και τα cookies από αυτούς τους παρόχους ενδέχεται επίσης να τοποθετηθούν στον υπολογιστή σας. Εάν δεν συμφωνείτε με αυτό, μπορείτε να αρνηθείτε να επιτρέψετε την ενσωμάτωση περιεχομένου από αυτούς τους παρόχους ανά πάσα στιγμή. Αυτό το περιεχόμενο, όπως τα βίντεο, φορτώνεται μόνο όταν κάνετε κλικ στις αντίστοιχες πληροφορίες προστασίας δεδομένων στα βίντεο.

8. επιλογές επικοινωνίας και τα δικαιώματά σας

Ως υποκείμενο των δεδομένων, έχετε τα ακόλουθα δικαιώματα:

  • Σύμφωνα με το άρθρο 15 DSGVO, το δικαίωμα να ζητάτε πληροφορίες σχετικά με τα προσωπικά σας δεδομένα που επεξεργαζόμαστε στο βαθμό που ορίζεται σε αυτό.
  • Σύμφωνα με το άρθρο 16 DSGVO, έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε την άμεση διόρθωση των ανακριβών ή τη συμπλήρωση των προσωπικών σας δεδομένων που έχουμε αποθηκεύσει.
  • Σύμφωνα με το άρθρο 17 του ΓΚΠΔ, το δικαίωμα να ζητήσετε τη διαγραφή των προσωπικών σας δεδομένων που έχουν αποθηκευτεί από εμάς, εκτός εάν η περαιτέρω επεξεργασία είναι απαραίτητη - για την άσκηση του δικαιώματος της ελευθερίας της έκφρασης και της πληροφόρησης - για τη συμμόρφωση με νομική υποχρέωση - για λόγους δημόσιου συμφέροντος ή - για την προβολή, άσκηση ή υπεράσπιση νομικών αξιώσεων.
  • σύμφωνα με το άρθρο 18 DSGVO, το δικαίωμα να ζητήσετε τον περιορισμό της επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων, εφόσον - αμφισβητείτε την ακρίβεια των δεδομένων - η επεξεργασία είναι παράνομη, αλλά αντιτίθεστε στη διαγραφή της - δεν χρειαζόμαστε πλέον τα δεδομένα, αλλά τα χρειάζεστε για τη διεκδίκηση, άσκηση ή υπεράσπιση νομικών αξιώσεων ή - έχετε αντιταχθεί στην επεξεργασία σύμφωνα με το άρθρο 21 DSGVO.
  • σύμφωνα με το άρθρο 20 DSGVO, το δικαίωμα να λάβετε τα προσωπικά σας δεδομένα που μας έχετε παράσχει σε δομημένο, κοινό και αναγνώσιμο από μηχανήματα μορφότυπο ή να ζητήσετε τη διαβίβασή τους σε άλλον υπεύθυνο επεξεργασίας.
  • σύμφωνα με το άρθρο 77 DSGVO, το δικαίωμα καταγγελίας σε εποπτική αρχή. Κατά κανόνα, μπορείτε να απευθυνθείτε στην εποπτική αρχή του συνήθους τόπου διαμονής ή εργασίας σας ή στην έδρα της εταιρείας μας.

Εάν έχετε οποιεσδήποτε ερωτήσεις σχετικά με τη συλλογή, επεξεργασία ή χρήση των προσωπικών σας δεδομένων, για πληροφορίες, διόρθωση, δέσμευση ή διαγραφή δεδομένων, καθώς και για ανάκληση οποιασδήποτε συγκατάθεσης ή αντίρρηση για συγκεκριμένη χρήση δεδομένων, παρακαλούμε επικοινωνήστε με τον υπεύθυνο προστασίας δεδομένων της εταιρείας μας:

Vinergy GmbH Υπεύθυνος προστασίας δεδομένων Bahnhofstraße 19 D-78224 Singen (Hohentwiel) +49 (0)7731/911540 datenschutz(at)vinergy(dot)de

Εκτός από τον εσωτερικό έλεγχο της προστασίας δεδομένων από τον υπεύθυνο προστασίας δεδομένων της εταιρείας, ο ομοσπονδιακός νόμος περί προστασίας δεδομένων προβλέπει όργανα ελέγχου που σας βοηθούν να επιβάλλετε τα δικαιώματά σας. Η εποπτική αρχή του κρατιδίου της Βάδης-Βυρτεμβέργης είναι υπεύθυνη για εμάς:

Κρατικός Επίτροπος για την Προστασία Δεδομένων και την Ελευθερία της Πληροφορίας της Βάδης-Βυρτεμβέργης P.O. Box 10 29 32, 70025 Stuttgart Königstraße 10a, 70173 Stuttgart Tel.: 0711/61 55 41 - 0 Fax: 0711/61 55 41 - 15 E-mail: poststelle(at)lfdi.bwl(dot)de Internet: https://www.baden-wuerttemberg.datenschutz.de

Σύμφωνα με το άρθρο 4ζ παράγραφος 2 του ομοσπονδιακού νόμου περί προστασίας δεδομένων, ο κατάλογος δημόσιων διαδικασιών πρέπει να διατίθεται σε οποιονδήποτε κατόπιν αιτήματος με κατάλληλο τρόπο. Εάν επιθυμείτε να επιθεωρήσετε το δημόσιο μητρώο διαδικασιών, επικοινωνήστε με τον υπεύθυνο προστασίας δεδομένων.

Δικαίωμα ένστασης

Εφόσον επεξεργαζόμαστε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα όπως εξηγείται ανωτέρω για την προστασία των έννομων συμφερόντων μας, τα οποία υπερισχύουν στο πλαίσιο της εξισορρόπησης των συμφερόντων, μπορείτε να αντιταχθείτε στην επεξεργασία αυτή με ισχύ για το μέλλον. Εάν η επεξεργασία πραγματοποιείται για σκοπούς άμεσης εμπορικής προώθησης, μπορείτε να ασκήσετε αυτό το δικαίωμα ανά πάσα στιγμή, όπως περιγράφεται παραπάνω. Εάν η επεξεργασία πραγματοποιείται για άλλους σκοπούς, έχετε δικαίωμα αντίρρησης μόνο για λόγους που σχετίζονται με την ιδιαίτερη κατάστασή σας.

Αφού ασκήσετε το δικαίωμά σας να αντιταχθείτε, δεν θα επεξεργαζόμαστε πλέον τα προσωπικά σας δεδομένα για τους σκοπούς αυτούς, εκτός εάν μπορούμε να αποδείξουμε επιτακτικούς νόμιμους λόγους για την επεξεργασία που υπερισχύουν των συμφερόντων, των δικαιωμάτων και των ελευθεριών σας ή εάν η επεξεργασία εξυπηρετεί τη διεκδίκηση, άσκηση ή υπεράσπιση νομικών αξιώσεων.

Αυτό δεν ισχύει εάν η επεξεργασία γίνεται για σκοπούς άμεσης εμπορικής προώθησης. Τότε δεν θα επεξεργαστούμε περαιτέρω τα προσωπικά σας δεδομένα για τον σκοπό αυτό.